Zoeken

Typ uw zoekterm in het tekstveld rechtsboven om te zoeken.

Noaberschap & vrijwilligers

Omzien naar elkaar! De vrijwilliger is daarbij een onmisbare schakel in onze samenleving. Noaberschap is een term die de burgerkracht

Sport, bewegen & gezondheid

Gezonde en actieve inwoners participeren meer, zijn zelfredzamer en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Bewegen is een medicijn

Zorg & welzijn

De gemeente is verantwoordelijk de jeugdhulp, de Participatiewet en voor de ondersteuning van mensen die hulp in huis nodig hebben,

Leefbaar platteland

Leefbaarheid speelt op het platteland, en zeker in krimpgebieden, een grote rol. Inwoners van kleine kernen willen aantrekkelijk blijven wonen

Subsidieregeling Samen voor elkaar is geopend

Een dorpsbibliotheek, een multifunctioneel beachveld voor een sportvereniging of een dorpshuis waar je elkaar kunt ontmoeten. Drie mooie maatschappelijke lokale initiatieven die met financiƫle hulp van de...

AVG

Hoe gaan jullie als vereniging met de nieuwe AVG om?

AVG

Wellicht dat deze website helpt: https://avgverenigingen.nl/avg-inventariseren-welke-persoonsgegevens-je-vastlegt/
Geplaatst door: Yvonne Rosloot

Terugkoppeling parallelsessie Duurzaam maatschappelijk vastgoed

Tijdens de Overijsselse Sportontmoeting op donderdag 5 oktober jl. is er de sessie Duurzaam maatschappelijk vastgoed georganiseerd. Doel van de sessie was kennisdeling en inspiratie krijgen rondom het...

Maatschappelijk vastgoed

Gebouwen met functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch zijn de spil van onze

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door
Sluiten
HomeThema'sDeelnemersOver 'Samen voor Elkaar'
Bijdragen