Vraag & Antwoord

Stel je vraag aan andere deelnemers en help hen bij het beantwoorden van hun vragen.

Op zoek naar inspiratie voor het tegengaan van krimp in de Achterhoek

Wat als we stellen dat krimp mede veroorzaakt wordt door het gebrek aan geschikte woningen in de Achterhoek? Zouden we jongeren kunnen behouden door (met hen) geschikte woningen te creëren? En wat zijn dan manieren waarop er geschikte woningen gecreëerd kunnen worden? Een voorbeeld kan de CPO...

Waar vind ik meer informatie over crowdfunding?

Ik wil graag meer weten over crowdfunding. Waar vind ik daar goede en betrouwbare informatie over?

Krijg je meldingen als je een thema volgt op de community?

Ik vroeg me af of je meldingen ontvangt als je een thema volgt. Dus of ik berichten ontvang als mensen iets nieuws toevoegen op het thema dat ik volg.

AVG

Hoe gaan jullie als vereniging met de nieuwe AVG om?

Hoe vraag ik subsidie aan bij de Provincie Overijssel?

Ik wil graag weten hoe ik subsidies aan kan vragen voor mijn project in Overijssel.

Wanneer gaat de Sportimpuls 2018 weer open?

als ik het goed heb begrepen is er nog één tranche. Wanneer wordt deze weer opengesteld?
Organisatie: Arcon
Organisatie: Sportservice Overijssel
Functie: Consulent
Specialisaties: Sport en bewegen, Maatschappelijk vastgoed, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Projectuitvoering
Organisatie: OVKK
Organisatie: Arcon
Functie: Senior Adviseur
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing, Deregulering
Organisatie: Arcon
Functie: Projectmedewerker
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Mantelzorg, Mensen met beperking, Relatie overheid bewoners, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Plattelands Jongeren Gelderland | Stimuland
Functie: Projectcoördinator
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager maatschappelijk vastgoed
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Relatie overheid bewoners, Recreatie/toerisme, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Gebouwenbeheer, Financieel management, Ervaringsdeskundigheid
Organisatie: Voetbalvereniging Diepenheim
Functie: Voorzitter
Specialisaties: Relatie overheid bewoners, Openbare ruimte
Werkgebieden: Subsidies/Sponsoring, Netwerken/Co-creatie, Ledenwerving, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging
Sluiten
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen