Patrick Kip

Organisatie: Gekki
Functie: Directeur
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Ledenwerving, Financieel management, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing, Deregulering
Specialisme(n): Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Vervoer, Onderwijs
Lid sinds: 02-07-2019
HomeThema'sDeelnemersOver 'Samen voor Elkaar'
Bijdragen