Burhan Carlak

Organisatie: HAN Productions & Advies
Functie: Welzijnwerker
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Specialisme(n): Sport en bewegen, Mantelzorg, Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Natuur en milieu, Onderwijs, Welzijn , Recreatie/toerisme, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur, Overig/anders
Lid sinds: 24-04-2019
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen