Miriam Van der Heide

Organisatie: Stichting Ontmoetingspark De Greune
Functie: Secretaris
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Specialisme(n): Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Lid sinds: 01-04-2019
HomeThema'sDeelnemersOver 'Samen voor Elkaar'
Bijdragen