Nieuwsoverzicht

Ontmoetingspark De Greune in Haaksbergen krijgt meer en meer vorm

“We willen, samen met jou, een omgeving realiseren waar je gewoon kunt binnenlopen, welkom bent. Een plek waar je mensen ontmoet, lacht, een praatje maakt, lekker kunt sporten, ontspannen en inspannen”.

Training technische hulpmiddelen Bibliotheek

Afgelopen jaar heeft een proeftraining plaatsgevonden in de bibliotheek van Dalfsen-Nieuwleusen over technische hulpmiddelen die mensen kunnen ondersteunen.

Spreekuren maatschappelijke initiatieven

"Kom maar op met die mooie plannen." Spreekuren van provincie en 4D gaan voort in 2019.

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal €...

Dit kun je doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt komt

Goed artikel over wat je als omwonenden kunt doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt gepland staat. Met praktijkverhalen van hoe er op een positieve manier met alkaar omgegaan kan worden. Een aanrader

Nieuwe subsidie voor Herbestemming Cultureel Erfgoed

Er is een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan. Onder herbestemming wordt verstaan: het...

Gezondheid en bewegen in de provincie!

Sport als provinciaal beleidsthema was de laatste jaren in Overijssel misschien wat op de achtergrond geraakt, maar inmiddels lijkt het onderwerp weer helemaal terug op de agenda van Provinciale Staten.

Een hele woonwijk verduurzamen: hoe doe je dat?

Energieproeftuin Berkum: een uniek proefproject! De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energie opslag en energie...

Energiecooperatie Hofvan Twente op Rozen: zonnepanelen op eerste drie daken

Hof van Twente op Rozen heeft inmiddels drie daken via de Postcoderoos-regeling gerealiseerd. In totaal zijn er nu 932 panelen gelegd, met een vermogen van bijna 300.000 Wp. Zeventig mensen nemen deel aan...

Nominaties voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018 zijn open!

  Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de inwoners van Overijssel is actief als vrijwilliger. Daarmee zit Overijssel in de top drie van alle provincies! Deze...
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Mantelzorg, Mensen met beperking, Relatie overheid bewoners, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: OVKK
Functie: Adviseur (vrijwillig)
Organisatie: Provincie Overijssel
Functie: Programmaleider
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Ervaringsdeskundigheid, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Relatie overheid bewoners, Platteland, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie
Organisatie: K&E Advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Stichting Ontmoetingspark De Greune
Functie: Secretaris
Specialisaties: Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Sluiten
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen