Vraag en Antwoord fondsenwerving

Snelle beantwoording door professionele fondsenwervers

Je hebt een idee om je buurt, wijk, dorp of stad mooier te maken. Mensen enthousiast gemaakt om mee te doen. Een plan van aanpak opgesteld en de taken verdeeld. Klaar voor de volgende stap: het zoeken van een financier die helpt jullie plan te realiseren. Welk fonds kun je het beste aanschrijven voor je initiatief? Hoe kun je je projectplan voor een subsidieaanvraag nog beter maken?

Stel hier je financieringsvraag en je krijgt in februari 2019 via dit open platform binnen 24 uur antwoord van Filantrotante of 4Society: ervaren fondsenwervers met inzicht in lokale, regionale en landelijke financieringsregelingen. Let wel, je blijft zelf verantwoordelijk voor het onderbouwen van je aanvraag bij financiers. De fondsenwervers helpen je op weg; je verzamelt en schrijft zelf de benodigde stukken.

Belangrijk; om vragen te kunnen stellen moet je je wel registreren op deze website (kost minder dan een minuut - en je kiest zelf wat je wil delen!). 

Nog een vraag namens het ontmoetingscentrum Ommen

Een groep vrijwilligers heeft een ontmoetingscentrum in Ommen gerealiseerd. Daartoe hebben ze een pand van de gemeente ter beschikking gekregen, voor de duur van 2 jaar. Nu zijn ze op zoek naar een definitieve bestemming. Het ontmoetingscentrum voorziet namelijk zeer in de behoeft. Er komen dagelijks veel...

Zijn er ook subsidies voor het bouwen van een schuilhut met opslagruimte in het buitengebied?

Wij zijn voornemens in 2019 een schuilhut met opslagruimte te gaan bouwen aan het kanaal Almelo - Nordhorn t.h.v. Albergen. Enkele jaren terug hebben we hier een recreatiesteiger gebouwd. Om de materialen op te kunnen slaan die we gebruiken voor het organiseren van activiteiten op of rond het water...

Zijn er subsidiemogelijkheden voor het verplaatsen en restaureren van een steltenberg en een vijfroedige kapberg uit 1880?

De huidige eigenaar wil een steltenberg en een vijfroedige kapberg kwijt. Volgens Het Oversticht, de Monumentenwacht Flevoland en Overijssel een een hooibergen-specialist zijn ze uniek. Ze zijn gebouwd rond 1880 bij de start van de ontginning van het gebied rond Heeten. Er is iemand gevonden die een plek...

namens vrijwilligers in Brugterveld

Drie kerkgemeenten in Bruchterveld (gem. Hardenberg) zijn samen gegaan. (hervormde, gereformeerde en katholieke). Samen willen ze de kerk (die dateerd uit 1930) van een nieuwe, herstelde,  klokkentoren voorzien. De begroting waarmee gewerkt wordt is 13.000 euro en deze is nog niet sluitend. De...

Wat betekenen die moeilijke begrippen?

Vaak moet je bij een fondsenaanvraag vinkjes zetten bij lastige vragen. Wat moet je doen bij vragen over.... - staatssteun? - deminimis-steun?
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Organisatie: Bureau Schröder
Functie: Procesbegeleider en facilitator
Specialisaties: Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Organisatie: Gemeente Raalte
Functie: Beleidsmedewerker cultuur
Specialisaties: Natuur en milieu, Recreatie/toerisme, Openbare ruimte , Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken
Organisatie: Stichting Weemselerveld
Functie: Penningmeester
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Openbare ruimte
Werkgebieden: Subsidies/Sponsoring, Financiële administratie
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen