Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 304 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0529-478180

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Wie heeft er ervaring met "vonk-projecten"

Er zijn in mij optiek twee groepen in een samenleving  De idealisten die de hele dag door broeden op nieuwe en uitdagende projecten. Die worden breed uitgemeten in de krant verspreid. Uiteindelijk gaan veel van de aties als een nachtkaars uit. Want de uitvoering is een ander deel van het...

Training technische hulpmiddelen Bibliotheek

Afgelopen jaar heeft een proeftraining plaatsgevonden in de bibliotheek van Dalfsen-Nieuwleusen over technische hulpmiddelen die mensen kunnen ondersteunen.

Graag informatie over financieringsmogelijkheden en fondsenwerving voor oprichting natuurboerderij

Al enige maanden is een enthousiaste groep mensen bezig met de voorbereidingen om te komen tot een natuurboerderij in Nieuwleusen. De nieuw op te richten Natuurboerderij BalkInn zal worden ondergebracht in een stichting onder Nieuwleusen Synergie. En zal worden gerealiseerd op de hoek...

Tegen Bergen Op

Over dromen, daden en realiteit

Ontmoetingspark De Greune in Haaksbergen krijgt meer en meer vorm

“We willen, samen met jou, een omgeving realiseren waar je gewoon kunt binnenlopen, welkom bent. Een plek waar je mensen ontmoet, lacht, een praatje maakt, lekker kunt sporten, ontspannen en inspannen”.

Menzisfonds

Tussen 11 februari en 7 april 2019 kunnen organisaties weer een aanvraag indienen bij het MenzisFonds. In elk van onze 5 regio’s (Achterhoek, Midden, Noord, Twente en West) stelt het MenzisFonds € 25.000,00 beschikbaar. Elk maatschappelijk initiatief kan maximaal aanspraak maken op € 5.000,00 aan...

Vergroenen van je straat: Eendrachtstraat Zwolle

De Eendrachtstraat in Zwolle heeft het initiatief genomen om de straat te vergroenen. Hierbij de opbrengsten die geleid hebben tot het vergroenen van de straat!

namens vrijwilligers Festival op de Vecht Ommen; Welke subsidiebronnen zijn mogelijk?

De vrijwilligers van het Festival op de Vecht zijn op zoek naar nog wat extra financiering voor dit jaar. Er zijn al veel vaste investeerders (ondernemers, gemeente, vrienden, sponsoren) maar de begroting is nog niet helemaal sluitend. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft andere jaren wel geld gegeven,...
Organisatie: Provincie Overijssel
Functie: Programmaleider
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Ervaringsdeskundigheid, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Anpak'n
Functie: Project aanjager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Onderwijs
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken
Organisatie: Bureau Schröder
Functie: Procesbegeleider en facilitator
Specialisaties: Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Organisatie: WijzOud
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Arcon
Functie: Ondersteuning
Organisatie: Twentse Noabers
Functie: Adviseur
Organisatie: Natuurboerderij BalkInn
Functie: Projectleider
Organisatie: K&E Advies
Functie: Adviseur
Organisatie: Stichting Ontmoetingspark De Greune
Functie: Secretaris
Specialisaties: Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Gemeente Hardenberg
Functie: Combinatiefunctionaris
Organisatie: Ruimtewoord
Functie: Schrijver
Organisatie: Dorpsraad Markelo
Functie: Lid
Organisatie: OVKK
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: HAN Productions & Advies
Functie: Welzijnwerker
Specialisaties: Sport en bewegen, Mantelzorg, Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Natuur en milieu, Onderwijs, Welzijn , Recreatie/toerisme, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur, Overig/anders
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen