Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 290 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0529-478180

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Training technische hulpmiddelen Bibliotheek

Afgelopen jaar heeft een proeftraining plaatsgevonden in de bibliotheek van Dalfsen-Nieuwleusen over technische hulpmiddelen die mensen kunnen ondersteunen.

Graag informatie over financieringsmogelijkheden en fondsenwerving voor oprichting natuurboerderij

Al enige maanden is een enthousiaste groep mensen bezig met de voorbereidingen om te komen tot een natuurboerderij in Nieuwleusen. De nieuw op te richten Natuurboerderij BalkInn zal worden ondergebracht in een stichting onder Nieuwleusen Synergie. En zal worden gerealiseerd op de hoek...

Ik ben op zoek naar subsidie voor de organisatie van DeDagvanDeDyslexie op 5 oktober 2019

In het bijgevoegde bestand staat het evenement omschreven.  Tevens is er een begroting bijgevoegd. Ik kom graag met u in contact en ben bereid om zelf ook wel voor subsidies te gaan bellen. Ik weet nu alleen niet waar ik moet beginnen. Met een vriendelijke groet, Marlies van der...

Menzisfonds

Tussen 11 februari en 7 april 2019 kunnen organisaties weer een aanvraag indienen bij het MenzisFonds. In elk van onze 5 regio’s (Achterhoek, Midden, Noord, Twente en West) stelt het MenzisFonds € 25.000,00 beschikbaar. Elk maatschappelijk initiatief kan maximaal aanspraak maken op € 5.000,00 aan...

Raalte: bestaand dak met zonnepanelen omzetten naar postcoderoos

Ik kreeg (als Blauwvinger Energie in Zwolle) een vraag van iemand uit Raalte. Ze willen weten of ze het dak met zonnepanelen van hun VVE om kunnen zetten in een postcoderoos. Kan iemand deze mensen helpen? Of weet je iemand uit de cooepratieve wereld die ze verder kan helpen? dank, Kirsten

Brandweerpet

Ik kom zoveel mensen tegen met mooie verhalen! Sinds een tijdje schrijf ik ‘stukkies’ op mijn nieuwe weblog: www.kameraderij.com. Over wat ik meemaak als ambtenaar sociale kwaliteit. Hoop dat je meeleest en laat weten wat jouw ervaringen zijn.

namens vrijwilligers Festival op de Vecht Ommen; Welke subsidiebronnen zijn mogelijk?

De vrijwilligers van het Festival op de Vecht zijn op zoek naar nog wat extra financiering voor dit jaar. Er zijn al veel vaste investeerders (ondernemers, gemeente, vrienden, sponsoren) maar de begroting is nog niet helemaal sluitend. Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft andere jaren wel geld gegeven,...

Hoe financiëren wij vergroening van ons speelplein.

Wij (een aantal buren) denken al enige tijd na over herinrichting van ons (speel) plein. Aanleiding hiervoor is dat er op het plein betonnen garages, en stenen schuurtjes en wat speeltoestellen staan met een uit asfalt bestaande bodembedekking. ‘’ Ons ‘’ plein heeft een uitstraling van een...

Zijn er ook subsidies voor het bouwen van een schuilhut met opslagruimte in het buitengebied?

Wij zijn voornemens in 2019 een schuilhut met opslagruimte te gaan bouwen aan het kanaal Almelo - Nordhorn t.h.v. Albergen. Enkele jaren terug hebben we hier een recreatiesteiger gebouwd. Om de materialen op te kunnen slaan die we gebruiken voor het organiseren van activiteiten op of rond het water...
Organisatie: Provincie Overijssel
Functie: Programmaleider
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Ervaringsdeskundigheid, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Bureau Schröder
Functie: Procesbegeleider en facilitator
Specialisaties: Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Organisatie: Zowell; Blauwvinger Energie; Energie Samen; Klimaatavontuur
Functie: Verhalenverteller, gespreksleider, procesbegeleider
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stichting Weemselerveld
Functie: Penningmeester
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Openbare ruimte
Werkgebieden: Subsidies/Sponsoring, Financiële administratie
Organisatie: Iteach
Functie: Dyslexie Coach
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking
Werkgebieden: Begeleiding, Belangenbehartiging
Organisatie: Twentse Noabers
Functie: Adviseur
Organisatie: St. Ont-moet
Functie: Bestuursvoorzitter
Organisatie: Natuurboerderij BalkInn
Functie: Projectleider
Organisatie: Vindsubsidies.nl
Functie: Account manager
Organisatie: Stichting Bewonersbedrijf Berflo Es
Functie: Bestuurder
Specialisaties: Vervoer
Werkgebieden: Financiële administratie
Organisatie: Duikteam de Oester
Functie: Voorzitter
Organisatie: Sportbedrijf Raalte
Functie: Sportconsulent
Specialisaties: Sport en bewegen
Werkgebieden: Advisering
Organisatie: Natuur en Milieu Overijssel
Functie: Projectleider Energie en Duurzaamheid
Werkgebieden: Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Organisatie: K&E Advies
Functie: Adviseur
Organisatie: SportService Zwolle/ Iedereen Actief
Functie: Regiocoach aangepast sporten
Specialisaties: Sport en bewegen, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Armoede, Onderwijs, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Projectuitvoering
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen