Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 259 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0900-1401

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Wie helpt mee met meer groen in de tuinen in...

... Nederland te brengen.Bomen planten en struiken kun je makkelijk online bestellen en laten bezorgen door heel Nederland.https://www.onlinegroen.nl/struiken-4

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal €...

Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land (NWEA, 2016)

Gedragscode van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee.De eerste versie van...

Nieuwe subsidie voor Herbestemming Cultureel Erfgoed

Er is een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor het uitvoeren van een herbestemming van cultureel erfgoed in Overijssel op basis van een transformatieplan. Onder herbestemming wordt verstaan: het...

Op zoek naar inspiratie voor het tegengaan van krimp in de Achterhoek

Wat als we stellen dat krimp mede veroorzaakt wordt door het gebrek aan geschikte woningen in de Achterhoek? Zouden we jongeren kunnen behouden door (met hen) geschikte woningen te creëren? En wat zijn dan manieren waarop er geschikte woningen gecreëerd kunnen worden? Een voorbeeld kan de CPO...

Benieuwd naar de subsidie mogelijkheden?

Dit kun je doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt komt

Goed artikel over wat je als omwonenden kunt doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt gepland staat. Met praktijkverhalen van hoe er op een positieve manier met alkaar omgegaan kan worden. Een aanrader

Afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit op wijkniveau

Dominique Doedens van Endona in Heeten heeft laatst een interessant verhaal gehouden over hun driejarige proef met het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit op wijkniveau. Hoe kun je...

Toekomst van Beckum ‘een uiterst ingewikkelde puzzel’

Met de opbrengst van de grondverkoop voor woningbouw een nieuw gemeenschapsgebouw realiseren. Kort samengevat is dat de strekking van het Masterplan Beckum. De uitvoering ervan vormt een uiterst ingewikkelde puzzel. „Maar het is nu of nooit.”

Gedragscode NVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), 2014

De NLVOW gedragscode is een reactie op het voorstel voor een gedragscode van de Nederlandse Windenergie Associatie, de brancheorganisatie van de windindustrie. Dat de gedragscode van de NLVOW een...

Gezondheid en bewegen in de provincie!

Sport als provinciaal beleidsthema was de laatste jaren in Overijssel misschien wat op de achtergrond geraakt, maar inmiddels lijkt het onderwerp weer helemaal terug op de agenda van Provinciale Staten.
Organisatie: OVKK
Functie: Adviseur (vrijwillig)
Organisatie: Plattelands Jongeren Gelderland | Stimuland
Functie: Projectcoördinator
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Provincie Overijssel
Functie: Programmaleider
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Ervaringsdeskundigheid, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Relatie overheid bewoners, Platteland, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie
Organisatie: KCWO
Functie: Consulent
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Senioren, Armoede, Platteland, Welzijn
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken, Begeleiding, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Projectuitvoering
Organisatie: WijzOud
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Gemeente Losser
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Gemeente Hof van Twenet
Functie: Beleidsmedewerker Duurzaamheid/Sport
Organisatie: Gemeente Oldenzaal
Functie: Beleidsmedewerker
Organisatie: Baalderborg Groep
Functie: Projectleider cliëntentechnologie
Specialisaties: Mensen met beperking, Senioren, Welzijn
Werkgebieden: Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie
Organisatie: Eeckhof
Functie: Adviseur @ Eeckhof
Organisatie: Gemeente Rijssen Holten
Functie: Medewerker Beleidsuitvoering Sociaal Domein
Organisatie: Gemeente Twenterand
Functie: Verenigingsadviseur Sport
Organisatie: Onlinegroen.nl
Functie: CEO
Organisatie: Foster
Functie: Directeur eigenaar
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen