Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 241 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0900-1401

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Verbinden staat centraal in het beroep buurtsportcoach

In 2018 heeft het Mulier Instituut met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een panel van buurtsportcoaches opgezet. Relevante thema’s en ontwikkelingen kunnen door...

Overzicht visievorming met draagvlak: hoe pak je dat aan?

Omgevingswet, dorpsplan, participatie: basis is dat je mensen wilt betrekken in visie- en planvorming. Tien jaar ervaring in een praktisch overzicht; gratis download. Lees het, print het, gebruik het.

Energiecooperatie Hofvan Twente op Rozen: zonnepanelen op eerste drie daken

Hof van Twente op Rozen heeft inmiddels drie daken via de Postcoderoos-regeling gerealiseerd. In totaal zijn er nu 932 panelen gelegd, met een vermogen van bijna 300.000 Wp. Zeventig mensen nemen deel aan...

Tubbergen gaat voor een Maatschappelijk Akkoord dat de begroting ook op langere termijn in balans houdt

Tubbergen – Een coalitieakkoord? Een begroting? Tubbergen doet het dit jaar anders. Inwoners, ondernemers, organisaties en gemeenteraad gingen met elkaar in gesprek over het leefbaar houden van de...

Compacte windmolen (prototype)

Kleine windmolen moet Markelo over de streep trekken voor duurzame energie (bron: RTV Oost) Bekijk het filmpje in de link

Van Leegstand naar Vacant

Handig stappenschema om van leegstaand vastgoed samen te werken aan een locatie met nieuwe kansen.

Een hele woonwijk verduurzamen: hoe doe je dat?

Energieproeftuin Berkum: een uniek proefproject! De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energie opslag en energie...

Benieuwd naar de subsidie mogelijkheden?

Nominaties voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs 2018 zijn open!

  Onze samenleving kan niet zonder vrijwilligers. Meer dan de helft van de inwoners van Overijssel is actief als vrijwilliger. Daarmee zit Overijssel in de top drie van alle provincies! Deze...

Gezocht betrokken bestuurders.

Als KNHM adviseur ben ik betrokken bij een bewonersinitiatief in Almelo. Ik zoek samen met hen betrokken bestuursleden voor de nog op te richten stichting.

Sportclubs kunnen duizenden euro's besparen op hun energierekening

Sportclubs kunnen flink besparen op hun energierekening door te investeren in nieuwe energie. De KNVB en de provincie Overijssel helpen de clubs daarbij.

Subsidieregeling: Samen voor elkaar - een leven lang bewegen

De provinciale regeling samen voor elkaar - een leven lang bewegen is weer geopend. Dit is een regeling voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan meer sporten en bewegen in Overijssel. Bekijk...

Hoe versterken gemeenten kleinschalige bewonersinitiatieven?

Een uitnodiging van Movisie, zie hiervoor de link: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-versterken-gemeenten-kleinschalige-bewonersinitiatieven

Het groenste idee van Hengelo

Datum: 10 oktober 2018
Locatie: ROC van Twente
Type: Evenement

4D Durven Delen Denken Doen

Start 4D!
Organisatie: Sportservice Overijssel
Functie: Consulent
Specialisaties: Sport en bewegen, Maatschappelijk vastgoed, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Projectuitvoering
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Mantelzorg, Mensen met beperking, Relatie overheid bewoners, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Begeleiding, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Adviseur dorpen
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Welzijn
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Begeleiding, Ervaringsdeskundigheid, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing, Rol en positie van lokale belangenorganisaties
Organisatie: OVKK
Functie: Adviseur (vrijwillig)
Organisatie: Plattelands Jongeren Gelderland | Stimuland
Functie: Projectcoördinator
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stichting Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Recreatie/toerisme, Cultuur, Overig/anders
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: KNHM
Functie: Adviseur
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Onderwijs
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Financieel management, Ervaringsdeskundigheid
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Organisatie: Stichting Groener Hengelo
Functie: Adviseur
Specialisaties: Mensen met beperking, Relatie overheid bewoners, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Netwerken/Co-creatie, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stichting Vrij Deventer
Functie: Projectleider
Specialisaties: Sport en bewegen, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Natuur en milieu, Openbare ruimte
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Projectuitvoering
Organisatie: Gemeente Zwartewaterland
Functie: Participatie-adviseur
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Werkgebieden: Advisering, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Deskundigheidsbevordering
Organisatie: Gemeente Zwartewaterland
Functie: Kerncoördinator
Organisatie: Oriant Zorg
Functie: Initiatiefnemer
Specialisaties: Sport en bewegen, Mantelzorg, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Vervoer, Armoede, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Begeleiding, Belangenbehartiging
Organisatie: Hof van Breecamp
Functie: Voorzitter
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Werkgebieden: Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Organisatie van evenementen, Ervaringsdeskundigheid
Organisatie: Gemeente Zwartewaterland
Functie: Projectleider
Organisatie: Alifa
Functie: Coordinator Taal Op Maat
Organisatie: Sportbedrijf Almelo
Functie: Coördinator Team Sportzaken
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen