Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 211 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0900-1401

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

De energietransitie biedt allerlei kansen....

.... Overal in het land ontstaan initiatieven om duurzame energie op te wekken. In Bathmen wordt het op een bijzondere manier aangepakt. Daar participeren boeren in een lokale energiecoöperatie met als naam Co-Stroom. Ze stellen hun daken beschikbaar voor het opwekken van zonne-energie.Op daken van agrariërs worden zonnepanelen gelegd en de stroom daarvan wordt geleverd aan de bewoners in de buurt. De boeren in Bathmen nemen daarbij initiatief en verantwoordelijkheid! https://co-stroom.nl/

Checklist burgerparticipatie bij overheidsbeleid

Burgers betrekken bij overheidsbeleid is vaak goed, slim, efficient etc. Maar..... dan moet je er wel even over nadenken. Zonder voldoende tijd wordt het bijvoorbeeld vaak een 'wassen neus'.

Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden

De "Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden" van de Provincie Overijssel helpt initiatiefnemers en gemeenten om – samen met omwonenden en andere belanghebbenden – een goede balans te bepalen...

Publicatie Samen Wérkt

Hoe gaat het met samenwerkingen tussen gemeenten en lokale duurzame energie-initiatieven? In Samen Wérkt lees je het verhaal van beide kanten. Met praktijkvoorbeelden uit 6 gemeenten en tips.

Jongeren betrekken! ‘Hoe dan’ is een...

Jongeren betrekken! ‘Hoe dan’ is een publicatie van Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) . In deze publicatie worden verschillende manieren beschreven om met, voor en door jongeren plannen of visies te vormen, hen na te laten denken over de toekomst en/of actie te doen ondernemen. Daarnaast bevat het een aantal nuttige tips voor het betrekken van jongeren en informatie over PJG en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Kortom: een handig hulpmiddel. Er worden twee concrete methoden beschreven en zijn door het stappenplan makkelijk door jou zelf uit te voeren. Mocht je daarbij ondersteuning kunnen gebruiken of vragen hebben over methoden op maat, neem dan contact op met PJG. http://pjgelderland.nl/?portfolio=publicatie-methodieken

Benieuwd naar de subsidie mogelijkheden?

Voorbeelddocumenten & rekenmodules voor burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie

Handig overzicht van Hier Opgewekt, met voorbeelddocumenten waarmee burgerinitiatieven een snelle stap kunnen zetten met energieprojecten. Over: postcoderooscoöperaties, dakcontracten,...

Talent voor jouw club

Is het voor jouw vereniging ook een uitdaging om nieuw (bestuurs-)talent te vinden? En zou je daar eigenlijk meer tijd voor willen maken, maar lukt het je niet omdat je meegenomen wordt in de waan van de dag?

https://www.socialevraagstukken.nl/van-dorpsbewone...

...rs-wordt-teveel-verwacht/

Evenement HIER opgewekt

Datum: 23 november 2018
Type: Evenement
Organisatie: Sportservice Overijssel
Functie: Consulent
Specialisaties: Sport en bewegen, Maatschappelijk vastgoed, Mensen met beperking, Senioren, Jeugd, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Projectuitvoering
Organisatie: Plattelands Jongeren Gelderland | Stimuland
Functie: Projectcoördinator
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Relatie overheid bewoners, Platteland, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Organisatie: Gemeente Olst-Wijhe
Functie: Communicatieadviseur / contactpersoon zes plaatselijke belangen
Organisatie: Vereniging Dorpsbelangen Wilsum
Functie: Bestuurslid
Specialisaties: Sport en bewegen, Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Senioren, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Openbare ruimte , Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Vrijwilligersbeleid, Ervaringsdeskundigheid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Gemeente Hengelo
Functie: Projectleider
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Armoede, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Bestuursdienst Ommen-Hardenberg
Functie: Contactambtenaar
Organisatie: Stichting Get Connect
Functie: Voorzitter
Organisatie: Vereniging Dorpsbe;angen Wilsum
Functie: Voorzitter
Organisatie: OVKK
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Gemeente Deventer
Functie: Wijkmanager Deventer Buiten
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen