Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 282 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0900-1401

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Raalte: bestaand dak met zonnepanelen omzetten naar postcoderoos

Ik kreeg (als Blauwvinger Energie in Zwolle) een vraag van iemand uit Raalte. Ze willen weten of ze het dak met zonnepanelen van hun VVE om kunnen zetten in een postcoderoos. Kan iemand deze mensen helpen? Of weet je iemand uit de cooepratieve wereld die ze verder kan helpen? dank, Kirsten

Brandweerpet

Ik kom zoveel mensen tegen met mooie verhalen! Sinds een tijdje schrijf ik ‘stukkies’ op mijn nieuwe weblog: www.kameraderij.com. Over wat ik meemaak als ambtenaar sociale kwaliteit. Hoop dat je meeleest en laat weten wat jouw ervaringen zijn.

Zijn er subsidiemogelijkheden voor het verplaatsen en restaureren van een steltenberg en een vijfroedige kapberg uit 1880?

De huidige eigenaar wil een steltenberg en een vijfroedige kapberg kwijt. Volgens Het Oversticht, de Monumentenwacht Flevoland en Overijssel een een hooibergen-specialist zijn ze uniek. Ze zijn gebouwd rond 1880 bij de start van de ontginning van het gebied rond Heeten. Er is iemand gevonden die een plek...

Wat betekenen die moeilijke begrippen?

Vaak moet je bij een fondsenaanvraag vinkjes zetten bij lastige vragen. Wat moet je doen bij vragen over.... - staatssteun? - deminimis-steun?

Hoe financiëren wij vergroening van ons speelplein.

Wij (een aantal buren) denken al enige tijd na over herinrichting van ons (speel) plein. Aanleiding hiervoor is dat er op het plein betonnen garages, en stenen schuurtjes en wat speeltoestellen staan met een uit asfalt bestaande bodembedekking. ‘’ Ons ‘’ plein heeft een uitstraling van een...

Zijn er ook subsidies voor het bouwen van een schuilhut met opslagruimte in het buitengebied?

Wij zijn voornemens in 2019 een schuilhut met opslagruimte te gaan bouwen aan het kanaal Almelo - Nordhorn t.h.v. Albergen. Enkele jaren terug hebben we hier een recreatiesteiger gebouwd. Om de materialen op te kunnen slaan die we gebruiken voor het organiseren van activiteiten op of rond het water...

namens vrijwilligers in Brugterveld

Drie kerkgemeenten in Bruchterveld (gem. Hardenberg) zijn samen gegaan. (hervormde, gereformeerde en katholieke). Samen willen ze de kerk (die dateerd uit 1930) van een nieuwe, herstelde,  klokkentoren voorzien. De begroting waarmee gewerkt wordt is 13.000 euro en deze is nog niet sluitend. De...

Ik ben op zoek naar subsidie voor de organisatie van DeDagvanDeDyslexie op 5 oktober 2019

In het bijgevoegde bestand staat het evenement omschreven.  Tevens is er een begroting bijgevoegd. Ik kom graag met u in contact en ben bereid om zelf ook wel voor subsidies te gaan bellen. Ik weet nu alleen niet waar ik moet beginnen. Met een vriendelijke groet, Marlies van der...

Nog een vraag namens het ontmoetingscentrum Ommen

Een groep vrijwilligers heeft een ontmoetingscentrum in Ommen gerealiseerd. Daartoe hebben ze een pand van de gemeente ter beschikking gekregen, voor de duur van 2 jaar. Nu zijn ze op zoek naar een definitieve bestemming. Het ontmoetingscentrum voorziet namelijk zeer in de behoeft. Er komen dagelijks veel...

Ik wil zomeractiviteiten organiseren voor oude en nieuwe Nederlanders 12- 18 jaar in de gemeente Hellendoorn. "Zonneweken 2019"

Ik wil een pilot starten om te kijken of we met de doelgroep oude en nieuwe Nederlanders 12 - 18 jaar een aantal weken activiteiten kunnen organiseren. Denk aan met de boswachter het bos in, een busreis naar openlucht museum, maar ook elkaar leren kennen, culturele uitwisseling, kennis maken met...
Organisatie: Provincie Overijssel
Functie: Programmaleider
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Deskundigheidsbevordering, Ervaringsdeskundigheid, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Relatie overheid bewoners
Organisatie: Bureau Schröder
Functie: Procesbegeleider en facilitator
Specialisaties: Mantelzorg, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Welzijn , Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg
Werkgebieden: Advisering, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Deskundigheidsbevordering, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging, Projectuitvoering
Organisatie: Zowell; Blauwvinger Energie; Energie Samen; Klimaatavontuur
Functie: Verhalenverteller, gespreksleider, procesbegeleider
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Netwerken/Co-creatie, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn
Functie: Coordinator Vluchtelingenwerk
Specialisaties: Multiculturele samenleving, Welzijn
Werkgebieden: Organisatie van evenementen, Begeleiding, Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging
Organisatie: Stichting Vechtzomp "Hanzestad Ommen"
Functie: Bestuurslid
Organisatie: Gemeente Raalte
Functie: Beleidsmedewerker cultuur
Specialisaties: Natuur en milieu, Recreatie/toerisme, Openbare ruimte , Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Projectmatig werken
Organisatie: Stichting Weemselerveld
Functie: Penningmeester
Specialisaties: Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Openbare ruimte
Werkgebieden: Subsidies/Sponsoring, Financiële administratie
Organisatie: Iteach
Functie: Dyslexie Coach
Organisatie: Cultuurhuus Braakhekke
Functie: Manager
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Platteland, Recreatie/toerisme
Werkgebieden: Communicatie en PR, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Multiculturele samenleving, Mensen met beperking
Werkgebieden: Begeleiding, Belangenbehartiging
Organisatie: Twentse Noabers
Functie: Adviseur
Organisatie: Humanitas twente
Functie: Coordinator
Specialisaties: Mensen met beperking, Jeugd, Armoede, Welzijn , Recreatie/toerisme
Werkgebieden: Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Netwerken/Co-creatie, Vrijwilligersbeleid
Organisatie: St. Ont-moet
Functie: Bestuursvoorzitter
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen