Samen werken we aan het goede leven in Overijssel

Stel je vraag of deel je kennis en ervaring met 262 deelnemers

De helpdesk van ASK is te bereiken via 0900-1401

Bouw mee aan een sociaal Overijssel!

Op zoek naar inspiratie voor het tegengaan van krimp in de Achterhoek

Wat als we stellen dat krimp mede veroorzaakt wordt door het gebrek aan geschikte woningen in de Achterhoek? Zouden we jongeren kunnen behouden door (met hen) geschikte woningen te creëren? En wat zijn dan manieren waarop er geschikte woningen gecreëerd kunnen worden? Een voorbeeld kan de CPO...

Vrijwilligersvergoeding omhoog in 2019

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal €...

Dit kun je doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt komt

Goed artikel over wat je als omwonenden kunt doen als er een windmolenpark bij jou in de buurt gepland staat. Met praktijkverhalen van hoe er op een positieve manier met alkaar omgegaan kan worden. Een aanrader

Durf te doen

Datum: 17 januari 2019
Locatie: Stayble
Type: Bijeenkomst

Benieuwd naar de subsidie mogelijkheden?

Gedragscode NVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines), 2014

De NLVOW gedragscode is een reactie op het voorstel voor een gedragscode van de Nederlandse Windenergie Associatie, de brancheorganisatie van de windindustrie. Dat de gedragscode van de NLVOW een...

Wie helpt mee met meer groen in de tuinen in...

... Nederland te brengen.Bomen planten en struiken kun je makkelijk online bestellen en laten bezorgen door heel Nederland.https://www.onlinegroen.nl/struiken-4

Toekomst van Beckum ‘een uiterst ingewikkelde puzzel’

Met de opbrengst van de grondverkoop voor woningbouw een nieuw gemeenschapsgebouw realiseren. Kort samengevat is dat de strekking van het Masterplan Beckum. De uitvoering ervan vormt een uiterst ingewikkelde puzzel. „Maar het is nu of nooit.”

Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land (NWEA, 2016)

Gedragscode van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van bedrijven en organisaties die werken aan meer duurzame windenergie op land en op zee.De eerste versie van...
Organisatie: OVKK
Functie: Adviseur (vrijwillig)
Organisatie: Plattelands Jongeren Gelderland | Stimuland
Functie: Projectcoördinator
Specialisaties: Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Mensen met beperking, Jeugd, Relatie overheid bewoners, Platteland, Zorg/gezondheidszorg/jeugdzorg, Cultuur
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie, Begeleiding, Ledenwerving, Onderzoek/monitoring/evaluatie, Belangenbehartiging, Projectuitvoering, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Stimuland
Functie: Projectmanager
Specialisaties: Relatie overheid bewoners, Platteland, Natuur en milieu
Werkgebieden: Advisering, Communicatie en PR, Subsidies/Sponsoring, Projectmatig werken, Organisatie van evenementen, Netwerken/Co-creatie
Organisatie: Gemeente Rijssen Holten
Functie: Medewerker Beleidsuitvoering Sociaal Domein
Organisatie: Gemeente Twenterand
Functie: Verenigingsadviseur Sport
Organisatie: Onlinegroen.nl
Functie: CEO
Organisatie: Foster
Functie: Directeur eigenaar
Organisatie: Gemeente Hellendoorn
Functie: Beleidsondersteunend medewerker
Organisatie: Gemeente Hellendoorn
Functie: Beleidsondersteunend medewerker
Specialisaties: Mantelzorg, Maatschappelijk vastgoed, Dorps/wijk/buurtontwikkeling, Senioren, Platteland
Werkgebieden: Belangenbehartiging, Bestuurlijke vernieuwing
Organisatie: Gemeente hardenberg
Functie: Adviseur sport
Organisatie: Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo
Functie: Coordinator
Werkgebieden: Vrijwilligersbeleid, Belangenbehartiging
HomeThema'sDeelnemersOver ASK
Bijdragen